Palvelumme

Geoteknisen suunnittelun tuoteryhmä

 • Perustamistapalausunnot
 • Rakennettavuusselvitykset
 • Hulevesisuunnittelu
 • Pinnantasaussuunnittelu
 • Kaivantosuunnittelu
 • Louhintasuunnittelu
 • Kallion lujitukset ja tiivistykset
 • Pohjanvahvistussuunnittelu
 • Pohjaveden hallinta
 • Kaivantojen tuentasuunnitelmat
 • FISE Vaativan (P) ja Poikkeuksellisen vaativan (PV) luokan uudisrakentamisen pohjarakennesuunnittelija

Lisätietoja geoteknisestä suunnittelusta antaa

Markku Savolainen
Toimitusjohtaja
050 436 2776

varahenkilö
Matti Mäntysalo
Asiantuntija, Hallituksen pj.
040 041 1644

Aiheeseen liittyvät tiedostot

Markku Savolainen