Palvelumme

  • Hallinto

Hallinto

  • Asiakaspalvelu
  • Laskutus
  • Hankinnat

Lisätietoja hallinnosta antaa

Teija Lähdeaho-Kaven
Johdon assistentti, Projektisihteeri
050 466 5145

Marja-Liisa Foxell
Talouspäällikkö
040 589 4321